S čustveno inteligenco do napredne komunikacije na delovnem mestu

Teoretični del: Izziv, ki ga bomo v delavnici naslavljali je, kako čustvena inteligenca, kot most med zavednim in nezavednim, vpliva na naše odzive, zakaj je izjemno pomemben element pri komuniciranju in sodelovanju, kako upravljati s svojimi čustvi kot najtežjo prvino medsebojnih odnosov ter kako se vživljati v čustva sodelavcev. Približali bomo načela učinkovite komunikacije, temeljne sposobnosti dobrih medsebojnih odnosov, vključujoč podajanje in sprejemanje konstruktivne povratne informacije ter lastnosti učinkovitih kolektivov.

Praktični del: Moč spremembe je v odzivu. S pregledom energijskih vedenjskih vzorcev in njihovih vplivov na medsebojne odnose, s postavitvijo modela 4 položaji v odnosih ter z vajo Zdravilna moč izvira bomo ozavestili lastne vire moči in sposobnosti, blokade ter priložnosti za novo učenje – novo vedenje – nove odzive.

 

O naših potencialih, vztrajnosti in strasti

Športna formula uspeha pokaže, da so potenciali in talenti šele osnova. V nadaljevanju so ključnega pomena za rast in razvoj trdo delo, trening in vztrajnost, predvsem pa za preboj potrebujemo še strast, pogum in vero vase. Delavnica nas bo vodila vodi skozi 10 korakov do maksimalnega lastnega potenciala, ABC liste lastnih sposobnosti in talentov pa podprle v razmisleku o tem, katera so naša močna področja, ki bi jih veljalo razvijati, kje ležijo naši talenti ter kako odkriti in sproščati svoje potenciale.

 

Cilji in prepričanja pod drobnogledom

Cilje si je potrebno ne le zastavljati, pač pa je ključno to, kako jih zastaviti. Vprašati se je potrebno celo vrsto vprašanj, npr. Kaj je moj cilj? Sem vključen(a)v cilj – vidim sliko sebe v cilju? Ali predstavlja moj cilj pozitivni namen, načrt, rešitev trenutnega stanja? Kaj me ovira, da bi dosegel(a) ta cilj? Kakšno prepričanje potrebujem? Človek zmore doseči in imeti vse, samo, če je sposoben razviti tako stopnjo védenja, v katerem ni prostora niti za kanček dvoma. Kako doseči tako stopnjo zavesti, bo ponazorila vodena vaja.

 

Delavnice izvajam Iris Kline Arih, resonančna coachinja. Posamezna delavnica traja 120 min in se izvaja v prostorih naročnika, po dogovoru tudi v drugem okolju. Vključuje vodene vaje, ki se izvajajo sede, če prostor dopušča, tudi leže, na blazinah. Program je možno prilagoditi večji ali manjši skupini ter podaljšati v niz delavnic. Cena se določi glede na izhodišča naročnika. Priporočljivo število udeležencev je do 15 oseb.