Kako doseči osebno in poslovno odličnost?

Kako se vodje in člani tima medsebojno podpirate pri tem, da pridete tja, kamor si želite? Kako dobro se v resnici poznate? Katere so vaše sposobnosti? Izrabljate vaše razlike kot priložnost za novo učenje? Delujete skladno s poslovnimi cilji in ste v sozvočju s sliko cilja organizacije?

Kaj pridobite udeleženci timskega coachinga?

  • Dostop do svojih skritih potencialov in aktivacija lastnih moči
  • Vpogled v lasten energijski vzorec in celovitost tima
  • Odprava omejujočih prepričanj in blokad
  • Prenos resursov in krepitev notranjega ravnovesnega stanja
  • Večanje lastne odgovornosti, ustvarjalnosti in učinkovitosti
  • Oblikovanje mesta moči in trenutka odličnosti
  • Oblikovanje slike sebe in slike tima v cilju
  • Nove možnosti zase in odnose z drugimi v timu
  • Sproščenost, pozornost, lahkotnost
  • Višja spoznavna raven

Izvedba in cena

Program, izvedba in cena se oblikujejo na podlagi ciljev organizacije, števila udeležencev in drugih izhodišč, ki natančneje opredeljujejo vsebino in obliko timskega coachinga.