Kot resonančna coachinja vas podpiram pri tem, da prepoznate in aktivirate svoje potenciale, opustite omejujoča prepričanja in oblikujete nove možnosti – nove izbire. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana ekonomistka z večletnimi izkušnjami v tržnem komuniciranju. Usposabljanje za coaching sem opravila na Institut Kutschera na Dunaju.

Sem trenerka vodstvenih veščin v Družbi za odličnost, članica upravnega odbora Slovenskega coaching združenja in Združenja EMCC Slovenija in direktorica zavoda Učenje za življenje.

 

V kaj verjamem?

Tisto, kar nas izpolnjuje, je polnost izkušanja življenja. Torej, če hočemo rasti in se razvijati, napredovati, moramo znati opazovati dani položaj, ga sprejeti in oblikovati nove možnosti odzivanja – nove izbire, takšne, ki bodo prinesle novo izkušnjo, v kateri bomo ‘poustvarili’ sebe. Če vsi mi iščemo samo resnico o naši pravi biti, potem je zame uspeh tisti izid coachinga, v katerem se začne posameznik ali skupina zavestno usklajevati s svojo pravo naravo in se nauči dostopati do vseh lastnih virov – do tiste točke ravnovesja v sebi, od koder je vse mogoče!

Metode dela

Na področju podpore ljudi pri osebnostni in poslovni rasti sodelujem z organizacijami in posamezniki v obliki predavanj, delavnic in coachinga. Naziv resonančna coachinja sem pridobila na inštitutu Institut Kutschera s sedežem na Dunaju, kjer sem se izobraževala v letih 2016 in 2017. Metoda, ki jo uporabljam, se imenuje Kutschera-Resonanz®. Razvila jo je Dr. Gundl Kutschera, ustanoviteljica inštituta, ki od leta 1974 izvaja raziskave o tem, kaj sestavlja dobro in zdravo komunikacijo, kako se je lahko uči in nauči in kako lahko posameznik odkrije svoje talente in jih živi. Metoda združuje poučevanje, raziskovanje in praktično delo, uporabno na številnih področjih (otroci, mladi, družine, gospodarstvo, izobraževanje, regionalni razvoj, medkulturno sodelovanje,…). Inštitut že desetletja v več državah uspešno izvaja izobraževanja, treninge, coachinge, seminarje in številne druge aktivnosti. 

Kutschera-Resonanz® Coach združuje najbolj učinkovite metode preizkušenih pristopov in teorij: celovit in sistemski pristop, superlearning, NLP (nevrolingvistično programiranje), transakcijska analiza, mentalni trening, ustvarjalne, intervencijske idr. tehnike. Zahteve glede vsebine in usposabljanja Kutschera-Resonanz® Coach izpolnjujejo merila in smernice IANLP (Mednarodno združenje za NLP), ÖVNLP (Avstrijska krovna organizacija za NLP), John Grinder “Quantum Leap” (so-ustanovitelj NLP), ICO (International Coaching Organization), SWISS NLP (Zveza švicarskega NLP).