Kako do skladnosti s svojimi željami, cilji in vizijo?

Kako vplivati nase in na druge, da vsi opravimo svoje delo najboljše? Kako do skladnosti s svojimi željami, cilji in vizijo? Kako odstreti omejujoča prepričanja in uvesti novo miselnost? Energijski coaching spodbuja k ustvarjanju novih možnosti izbir in naravno se odločimo za tisto izbiro, s katero se najbolje skladamo, smo z njo ubrani oziroma smo v sozvočju z njo – v resonanci. Šele, ko smo s svojo ‘nalogo’ vibracijsko usklajeni, začnemo zares docela izkoriščati svoje potenciale. Novo vedenje, ki ga razvijemo, rezultira v večji sproščenosti, pretočnosti energije, jasnosti, notranji moči, ustvarjalnosti. Prinaša zadovoljstvo, uspeh in spoznanje, da se lahko vselej samo-aktiviramo za to, da presegamo omejitve in se samozavestno soočamo z vprašanji, kaj je naš naslednji korak, katere vire imamo na voljo, med čim izbiramo in kako bomo že v naslednji situaciji najbolj učinkovito po-ustvarili sebe.

 

Energijski individualni coaching

Dvig organizacijske energije poteka skladno z dvigom osebne energije vodij. Logične ravni učenja, povzete po Gregory Bateson-u, angleškem antropologu in  znanstveniku, ki je združil različne oblike teorije sistemov, kažejo na ‘skladnost’ razvoja in rasti posameznika in organizacije. V energijskem coachingu, zasnovanem po resonančni metodi coachinga, se odstranjujejo blokade, ki se ustvarjajo na ravni vizije, ciljev, vrednot, prepričanj, sposobnosti, vedenja ali okolja, tako posameznika kot organizacije, kateri pripada.

Energijski coaching je naravna spodbuda za spremembo, ki si je želite. Postopoma vzpostavljate energijsko ravnovesje. Aktivirate lastne talente, spretnosti, sposobnosti, znanja in izkušnje – energijo, ki je doslej niste poznali, zato je tudi niste mogli izrabljati. Ob vpogledu vase in v to, kar želite uresničiti v poslovnem življenju, postopoma spoznavate, kaj potrebujete in skladno s tem oblikujete nove vedenjske vzorce, nove izbire in nove možnosti zase in druge v organizaciji.

Energijski coaching za dvig organizacijske energije traja  3 (paket S), 5 (paket M) ali 7  (paket L) srečanj, pri čemer eno srečanje traja 120 minut.

Cena paketa S (3 srečanja) je 600 EUR. Cena paketa M (5 srečanj) je 1.000 EUR. Cena paketa L (7 srečanj) je 1.400 EUR. V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV davek na dodano vrednost ni obračunan.

 

Timski coaching in delavnice

V podjetjih in organizacijah izvajam tudi timski coaching in delavnice na področjih dostopanja do skritih potencialov in mesta moči, večanja kreativnosti in intuicije, odpravljanja omejujočih prepričanj, zmanjševanja stresa in konfliktov, oblikovanja novih možnosti in samozavestnega soočanja s sedanjostjo.