Energijski individualni coaching

Dvig organizacijske energije poteka skladno z dvigom osebne energije vodij. Logične ravni učenja, povzete po Gregory Bateson-u, angleškem antropologu in  znanstveniku, ki je združil različne oblike teorije sistemov, kažejo na ‘skladnost’ razvoja in rasti posameznika in organizacije. V energijskem coachingu, zasnovanem po resonančni metodi coachinga, se odstranjujejo blokade, ki se ustvarjajo na ravni vizije, ciljev, vrednot, prepričanj, sposobnosti, vedenja ali okolja, tako posameznika kot organizacije, kateri pripada.

Energijski coaching je naravna spodbuda za spremembo, ki si je želite. Postopoma vzpostavljate energijsko ravnovesje. Aktivirate lastne talente, spretnosti, sposobnosti, znanja in izkušnje – energijo, ki je doslej niste poznali, zato je tudi niste mogli izrabljati. Ob vpogledu vase in v to, kar želite uresničiti v poslovnem življenju, postopoma spoznavate, kaj potrebujete in skladno s tem oblikujete nove vedenjske vzorce, nove izbire in nove možnosti zase in druge v organizaciji.

Energijski coaching za dvig organizacijske energije traja  3 (paket S), 5 (paket M) ali 7  (paket L) srečanj, pri čemer eno srečanje traja 120 minut.

Cena paketa S (3 srečanja) je 600 EUR. Cena paketa M (5 srečanj) je 1.000 EUR. Cena paketa L (7 srečanj) je 1.400 EUR. V skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV davek na dodano vrednost ni obračunan.

 

Skupinski coaching in delavnice

Resonančni coaching v podjetjih in organizacijah vključuje skupinski coaching in delavnice na področjih dostopanja do skritih potencialov in mesta moči, večanja kreativnosti in intuicije, odpravljanja omejujočih prepričanj, zmanjševanja stresa in konfliktov, oblikovanja novih možnosti in samozavestnega soočanja s prihodnostjo.

 

Štirje stebri moje trenerske prakse

Vsak od nas ima svojo edinstveno vibracijo – resonanco. Naša energija ustvarja našo vibracijo. Zakon privlačnosti se ves čas odziva na to našo vibracijo, zato je pomembno, da smo v resonanci s tistim, kar si želimo v življenju. Doživimo namreč vse tisto, s čimer smo v resonanci, kar sami pritegnemo nase.

Imamo neizmerno notranjo moč, potencial in modrost, da vsa spoznanja o sebi izkoristimo v svoj prid, na način, da se dvigujemo in odpiramo, spoznavamo in oživljamo tiste dele sebe, ki so bili doslej, zaradi obrambnih vedenjskih vzorcev in čustvenih ran iz preteklosti, potlačeni.

Smo celovita bitja, zato je potrebno upoštevati telesno, duševno in duhovno dimenzijo; torej svoje telo, čustva in zavest.

Duh raziskovalca v nas, radovednega otroka in ustvarjalca, ki je prisoten v vsakem od nas, je potrebno le oživiti, izvabiti iz svojih globin in mu ponuditi odprt prostor, da se uresniči, ga negovati in mu dovoliti spoznavati in izkušati sebe – v vsej svoji polnosti.